26-04-2015

En dat was vlucht nr 3, wat een draak van een concours. De LC had ook weinig keus,(achteraf is het gemakkelijker praten, maar we waren net te vroeg los) zondag was bij voorbaat al geen optie, dus terug naar huis of zaterdag proberen. De afdelingen langs de westkust hadden vlotte concoursen, Friesland ging ook nog wel, maar de oostkant van Nederland was een drama. Indien we niet uitgeweken waren naar een westelijker gelegen station was het nog slechter verlopen, wat dat betreft heeft de Afdeling al het mogelijke gedaan om eea zo goed mogelijk te laten verlopen. Op dit soort klotevluchten kan de eerste duif op ieder hok vallen, het vreemde vindt ik altijd dat dat NOOIT bij ons is, op een of andere manier hebben we in dit soort gevallen nooit een uitschieter, maar elke vlucht heeft winnaars en deze verdienen alle lof die ze toekomt, dus van harte bij deze. Aangewezen mistten ook veel duiven, onze 2 aangewezen waren er ook niet, de 12-898 had zijn prijs voor het laatst gemist op 01-06-2013! Zegt genoeg. Bij ons moeten er ook nog 6 jaaringen komen, waaronder 1 met een 1e in de club in 1 met een 1e in het rayon. Het is ook vaak dat dit soort loopjes altijd in het begin van het seizoen plaats vinden en dus de minder ervaren duiven verloren gaan. Later in het seizoen hebben de meeste duiven meer routine en komen ze wat gemakkelijker na, jammer maar helaas, op naar volgende week, niets meer toe te voegen.

Uitslag Club : tegen 338 duiven 11,12,18,19,25 etc…11/50

Uitslag Rayon : tegen 2540 duiven 80,81 etc… 17/450

19-04-2015

De 2e vlucht werd er een met een heel ander gezicht, lagere snelheden, tegen de wind in, maar de duiven werden gelukkig veel sneller geklokt. Over het algemeen kwamen ze vrij laag aan en dan wordt er na een paar uurtjes tegenwind niet meer rond het hok getoerd zodat ze vlot achter elkaar naar binnen doken. Ditmaal werd de overwinning gepakt door een kleinkind van the Hunter en de rest van de familie zat er strak achter aan. Zijn 2 zonen pakten onder andere de 5e en 9e plek tegen 431 duiven. Dit is een mooi gegeven, we weten de kwaliteit van deze duiven, nu is het nog zaak om de juiste duiven er bij te zoeken om ze nog beter te maken en we kunnen jaren vooruit. Nieuw materiaal zit er volop, nu nog ontdekken wat er het best op past. In ons nieuwe grotere rayon leren we nu ook nieuwe namen kennen, zo bij zo was het zaterdag al weer een hele andere uitslag dan de week er voor, wie verleden week goede zaken deed, moest nu een stap terug doen en uiteraard waren er ook een aantal hokken die het tegenovergestelde deden, nu kun je al zien dat er weinig constante hokken zijn onder 2 totaal verschillende weersomstandigheden.Ditmaal in Rayon 4 geen vroege duiven in de afdeling met oost in de wind, verleden week hadden we veel, nu mocht de westkant van de afdeling de hoofdvogel pakken.

Uitslag Club : tegen 431 duiven 1,3,5,7,8,9,10,11,14,16,19,20,21 etc…31/50

Uitslag Rayon : tegen 2777 duiven 16,28,36,54,55,58,61,79,90 etc… 29/50

12-04-2015

Verwacht en gekregen, zo gaat dat vaak, het zat niet mee en dan moet er ook een stukje op de site komen, wij horen namelijk niet bij de categorie liefhebbers die alleen maar de goede prestaties op de site zetten, wanneer het niet goed loopt moet er ook iets aan het papier worden toevertrouwd. Bij een aanwakkerende zw wind wisten we dat het lastig ging worden voor ons, de overvlucht kon onder deze omstandigheden wel eens garen spinnen en daar horen wij ook bij, dus je hoopt op een duif los vooruit, ik had wel door dat de rayonoverwinnaar ook de 1e in de afdeling ging worden vandaag. Wanneer de duiven snel op elkaar vallen en er dus, zoals bij ons niet in willen klok je vaak ook je 1e duif niet als eerste, zo ook nu. Onze eerste duiven waren jaarlingen en toen die zich wat boven de hokken groepeerden vonden ze het welletjes en vertrokken weer, dit is onze achilleshiel als de duiven met die waaivluchten tegelijk komen. Omdat de roofvogel ook meestal toeslaat wanneer de koppel duiven na hun training die korte rondjes rond het hok gaan maken om naar binnen te gaan. Na een vlucht is dit voor hun gevoelsmatig blijkbaar niet anders. De duiven waren enorm schrikkerig en kozen eieren voor hun geld. Een lang verhaal kort, een van onze beste oude duivinnen (3e duif of zoiets) ging er wel in en de volgende 10 minuten was het stil, totdat er steeds groepjes wel naar binnen durfden te gaan, maar ja de lol is er dan al heel lang af. Terwijl ik dit typ krijg ik mijn wekelijkse mail van de Gebr. van den Brande, hun resultaat van vandaag, ja en als ik dan kijk dat hier in Nederland concoursen een kwartier tot een half uur open staan vanaf dik 100 km dan ben je snel genezen als je het Diamantverbond aanschouwt. Gebr. van den Brande klokten al hun meegegeven jaarlingen in 63 seconden! Ze speelden 1,4,6,30,32 tegen 444 duiven, dus 5 op 5. (waar zijn wij dan allemaal mee bezig ?) Ook met de oude duiven waren ze 1e, hun super 219 (in 2014 3x 1e van de Provincie) was voor de 1e keer mee dit jaar en deed alle ingevlogen duiven de das om, sterker nog , hij was met zijn 1699.53 m/m ( niet 1698 m/m AS) de snelste duif van Quievrain en heeft alweer een Provinciale overwinning te pakken. wat een superduif!

Uitslag Club : tegen 423 duiven 4,21,22,23,28,29,30 etc…21/48

Uitslag Rayon : tegen 2728 duiven 44 etc… 23/48

09-04-2015

Nog een paar dagen en dan gaat het weer los, door het minder goede voorjaarsweer is er van africhten weinig gekomen, zal bij iedereen wel het geval geweest zijn die alleen in het weekend de tijd hebben om te lappen. Onze duiven hebben 4 lapvluchtjes gehad (1×10 km en 3x 18 km) en zullen nu ongeveer een 4 weken los om de deur vliegen, na opsluiting vanaf juli en de jongen vanaf Morlincourt. Zoals elk jaar zal gewoontegetrouw de 1e vitessevlucht wel weer gelijk onze aftrekvlucht worden, zodat we voor de rest van de tour geen missers meer kunnen permitteren, of het moet al tegen de wind in gaan en de duiven niet massaal afkomen. Povere voorbereiding en vaak slecht binnenkomen door de rovers zijn hier debet aan. Onze verzorging is zoals u weet vrij sober, maar ook met de bijproducten is in de loop der jaren een behoorlijke stap terug gedaan. Bijproducten in de duivensport is een overschatte zaak. Daar waar geld moet worden verdient in de sectoren zoals pluimvee, varkens, veehouderij etc worden ook bijproducten/supplementen ingezet om hogere winsten uit deze branche te halen. Om er achter te komen welke producten juist goed of slecht zijn wordt er in deze commerciële sector geld vrij gemaakt voor gedegen onderzoek en wordt eea getest en verbetert. In de duivensport wordt nagenoeg door de meeste liefhebbers geen geld verdient en gevolg daarvan is dat de farmaceutische industrie niks onderzoekt en test op ons gebied. Bijproducten worden dus verkocht onder het mom van aannames en zoete verkoop praatjes aan zoekende, falende liefhebbers. Testresultaten zijn er bijna niet of het moet al aan een bepaalde groep duiven worden gegeven , die zouden het dan beter moeten doen dan de rest die geen producten ontvangen, dan is het nog maar de vraag dat het daadwerkelijk door de supplementen komt of dat er andere zaken spelen die over het hoofd worden gezien. Wanneer een ploeg duiven van quitte af aan niet wil marcheren, kun je supplementen geven tot en met, maar na 2 maanden spel komen de duiven nog niet naar huis, soms als de duiven rust krijgen en na toedienen van de juiste medicatie (indien ziekte) zullen ze er weer staan, een bijproduct heeft ons in die 30 jaar duivensport nog nooit binnen een paar weken uit de misère geholpen, dus zou je aan kunnen nemen dat het allemaal vakvulling is. (op dagelijks vers grit na dan). In de commerciële sector, zoals bijv. de kippenmesterij zijn de dieren allemaal vervangbaar, daar wordt heel wat ingestopt om in 6 weken tijd een slachtbare kip te verkopen. In onze jeugd had buurman ook mestkippen, alleen die konden pas na 13 weken naar de messen, zegt genoeg dacht ik. Een goede stam duiven moet decennia mee, dus wederom  selecteer je (onbewust) op wat je laat en niet laat. Nog een praktijkvoorbeeld, enkele jaren terug sprak ik een arts over langdurige behandelingen van jodium en ijzer, conclusie hierin was dat een korte kuur een injectie aan het lichaam kon geven om deze stof zelf aan te maken. Constante en of langdurige toediening zou het lichaam lui maken en dus verzaken om deze stoffen zelf aan te maken. Dit heeft ook weer enorme gevolgen voor willekeurige andere organen in ons lichaam, die dus  minder goed gaan functioneren. Dus let goed op welke weg u kiest en hoe lang uw stam duiven mee moet gaan eer ze volledig vervangen dient te worden.

04-04-2015

Onlangs een aantal vragen gehad over het hoe, wat en waarom mbt kweekboxen, verstand heb ik er niet van, maar uiteraard wel een bepaald gedacht, probeer hier eea uiteen te zetten. Eerst even een citaat uit de Wikipedia wbt dit verhaal.

Evolutie is het biologische begrip waarmee het proces van verandering in alle vormen van leven van generatie op generatie wordt aangegeven. Door middel van genen erft een organisme van zijn ouders kenmerken (die erfelijke eigenschappen worden genoemd). Veranderingen in genen (zogenaamde mutaties) zorgen ervoor dat nieuwe eigenschappen ontstaan in de nakomelingen van een organisme. Als een nieuwe eigenschap een organisme voordeel biedt zal dit organisme een grotere kans op overleven en nageslacht hebben. Dit mechanisme heet natuurlijke selectie en zorgt ervoor dat eigenschappen die voordeel bieden vaker voor gaan komen. Over veel generaties kan een populatie zoveel nieuwe eigenschappen ontwikkelen dat het een nieuwe soort wordt.

Genetische drift
Behalve mutaties van genen is er nog een willekeurig proces dat voor genetische verandering kan zorgen: genetische drift. Genetische drift is een statistisch gezien willekeurig effect. Bij geslachtelijke voortplanting zal het nageslacht een deel van de genen van beide ouders erven. Dat betekent dat er voor elk gen een kans is dat het niet wordt doorgegeven aan de nakomelingen. Elke opeenvolgende generatie binnen een populatie zal door deze willekeurige kans een iets andere verhouding in
het voorkomen van verschillende eigenschappen hebben. Er is zelfs een kans dat een bepaalde eigenschap door toeval geheel niet aan een volgende generatie wordt doorgegeven; die kans is groter bij kleine populaties. Als er maar genoeg generaties op elkaar volgen, wordt deze kans ook steeds groter. In kleine populaties is de kans dat een bepaald allel verdwijnt groot, terwijl natuurlijke selectie relatief minder belangrijk wordt. Tot zover.

Dieren hebben 2 belangrijke opdrachten in hun leven en dit is eten/drinken en voortplanten, niks meer en niks minder. Door de jaren heen hebben ze zich aangepast naargelang hun omgeving veranderde. Dieren evolueren uiteraard oneindig sneller dan mensen omdat de generaties zich jaarlijks opvolgen. Wanneer 1 van deze 2 hoofdzaken door invloeden van buitenaf wordt bemoeilijkt passen ze zich aan (evolutie) om dit wel mogelijk te maken. Bij bepaalde spinnensoorten blijkt wel hoe belangrijk de voortplanting is omdat het mannetje na de paring door zijn vrouwtje wordt opgegeten (ook dit heeft weer een bepaald nut). Voorbeelden legio, maar nu de kweekboxen. U raad het al, hier hebben we te maken met de voortplantingsdrang, 1 van de 2 hoofdzaken dus in het dierenrijk. Duiven die al generaties lang mbv kweekboxen worden gekweekt zouden wel eens in hun genen (evolutie) negatief (voor ons dan) worden beïnvloed wbt de voortplanting. Ze krijgen het als het ware cadeau, een rondje koeren en broeden maar, in hun van buitenaf niet beïnvloedde veilige omgeving. Terwijl bijv. een mannetjeseland tot bloedens toe moet vechten om überhaupt een paar vrouwtjes uit de kudde los te weken. Hier geldt ook nog eens het recht van de sterkste, terwijl bij duiven ook vrolijk uit de zwakke broeders wordt gekweekt. Heb het idee dat er bij duiven in boxen steeds minder “vuur” wordt meegegeven aan hun nakomelingen in tegenstelling tot de duiven die iedere dag hun territorium  moeten verdedigen en door jaloerse hokgenoten in de daad worden gestoord. Ken ook weinig kweekboxduiven die op hun 10e jaar hun beste jongen gaven. Onze superschalie die gewoon tussen de rest van de kwekers zat gaf zijn 2 beste dochters ooit op 9 en 10 jarige leeftijd. Dit onderwerp geeft veel food for thought, waarom ? Waar vliegen weduwnaars,weduwduivinnen en nestduiven op om snel naar huis te geraken ? juist, op voortplanting en territoriumdrift !

28-03-2015

De oude duiven zijn inmiddels al weer een aantal keren los geweest en elk jaar is het weer verbazingwekkend hoe snel de snit er al weer op zit. Heb het idee dat het juist beter is om de duiven de hele winter vast te houden ipv elke week een paar dagen eruit. In elke sport is het onmogelijk om een jaar lang topvorm te hebben of in ieder geval op je toppen van je kunnen te presteren. Echte topvorm duurt nog korter, op deze manier weet je dus zeker dat je in de winter de vorm/prestatiedrang drukt. Dan is het dus ook niet te veel gevraagd om in het volle seizoen 100 % te eisen. De eerste paar dagen dat de duiven los zijn geweest zijn uiteraard ook alweer de roofvogels van de partij en die pakken gelijk elke dag 1. Zijn deze roofvogelslachtoffers ook de domste duiven? Denk het niet, een jonge doffer uit the Hunter en een jonge duivin uit de Pieter zijn al ten prooi gevallen, zo maken ze je mede 1e nationaal kampioen bij de fondspiegel en zo liggen ze naamloos als een bos veren langs het weiland ript en torned als onderdeel van de voedselketen, de teller staat inmiddels al op 5 slachtoffers, ook nog even een 3 jarige duivin uit de Ravel met een 1e,2e en meerdere kopprijzen, ach ja, even vloeken en door, je zult er aan moeten wennen omdat binnenkort ook de jongen los moeten. Er zit een geweldige ploeg die volgens mij kwalitatief beter is dan de lichting van 2014, de slimste jongen zullen als eerste worden gepakt als ze hun eerste rondes gaan maken en er zullen dit jaar wel weer 30-40 op gaan aan die k..rovers. Iemand die hier geen last van heeft beseft niet in wat voor luxe situatie hij/zij verkeerd en heeft al een 2-0 voorsprong op de mensen die hier wel mee zitten, omdat de voorbereiding van een tour altijd moeiteloos gaat, denk aan duiven die gewond raken, s-nachts buiten slapen omdat ze niet naar het hok durven etc.. Heb dit jaar (vooral door de aanwezige kwaliteit van de jaarlingen) veel vertrouwen in de kolonie. Als we nu eens een jaar krijgen zonder al te veel pech van externe factoren waar je geen grip op hebt (roofvogels, vooral met binnenkomen, katten, gewoon domme pech) dan staat er een mooi seizoen te wachten, want 1 ding is zeker, we hebben tot nu toe nog niet het beste gezien van hok Gebr. Jager, alles zou een keer op zijn plek moeten vallen, dan komt er nog heel wat echt stuntwerk aan.

15-03-2015

1e Nationaal Eendaagse Fondspiegel Jong (Cat. 3) !

Een aangename verassing zo vlak voor de start van het nieuwe vliegseizoen 2015. Op dreampigeons.com zijn de eindstanden bekend gemaakt van de Nationale Eendaagse Fondspiegel en voor ons betekende dat:
1e Nationaal Eendaagse Fondspiegel Jong (Cat. 3)
Wat betekent dit concreet? Hiervoor komen de punten van de 3 Npo vluchten (incl. Nat. Morlincourt)  in aanmerking behaald op afdelingsniveau, voor ons waren dat dus Tessenderlo,Feluy en Morlincourt. En welke liefhebber(s) met de grote korf (ook in cat 1 en 2 wist niemand een beter gemiddelde te halen) deden het in Nederland op deze prestigieuze NPO vluchten beter dan ons? Niemand dus. In categorie 3 neemt het zware kaliber liefhebber deel die met meer dan (ik meende) 60 jongen speelt, zoals Bosua, van Wanrooy,deBruijn,vd Merwe,koopman,Veenstra,Bosma,Elzinga,Schrik,Vredeveld,Embregts-Theunis etc. Blij verast en ook trots zijn we met dit resultaat temeer omdat ons Rayon door dhr Coolen al was aangewezen als slechtst gelegen Rayon in een afdeling gezien over heel Nederland, daarbij opgeteld dat we op Morlincourt (waar we onder die zware omstandigheden in noordoost Groningen niet echt gunstig lagen natuurlijk) onze 18 beste jongen hadden thuisgelaten lijkt me dat we dit kampioenschap zeker niet hebben gestolen. Op Morlincourt konden we genoeg punten halen dankzij een zoon uit the Hunter , maar vooral ook door alle jongen uit de Pieter (klz. Mr Blue), die met gemak 1 op 10 speelden, (om niet af te gaan  werden er uiteraard ook een aantal trefzekere duiven gespeeld op deze vlucht)  Dit was genoeg om de voorsprong te behouden dankzij 2 voorgaande NPO vluchten waar outstanding gepresteerd werd. Dit gegeven zou ook de mensen moed moeten geven, die net als ons een volledige baan hebben en een jong gezin, dat ze niet volkomen kansloos zijn tegen de profs en de meneren met hun hokverzorgers. Belangrijk is dus om de duiven te selecteren op de manier van duiven houden, duiven die veel verzorging nodig hebben verdwijnen dan automatisch van de hokken en duiven die met weinig verzorging toe kunnen blijven, 3 jaar volhouden en de prestaties komen vanzelf, mits er elk jaar driftig gezocht wordt naar beter. Saillant detail : in de top 10 stonden alleen maar combinaties (top 3 zijn allemaal gebroeders, alweer), wellicht de toekomst van onze hobby, de krachten bundelen om beter te worden.
Top 3
1 Gebr Jager Blijham                480 pnt
2 Gebr van Toor Vlaardingen   459.2 pnt
3 Gebr Schrik Ter Apel             457.2 pnt

05-03-2015

Ligging en trek van de duiven zou er niet toe doen wordt er wel eens beweerd door een aantal liefhebbers, ook die zelf goed spelen, goede duiven , daar zou het allemaal om draaien. Persoonlijk deel ik die mening niet, vooral door dhr Coolen is al meerdere malen door gedegen onderzoek vastgesteld dat er bepaalde gebieden in het voordeel zijn tov andere “uithoeken” van een rayon of afdeling. Nu heeft ook onze afdeling een voorstel gemaakt voor de nieuwe rayonindeling met gevolg dat een bepaalde streek nu ineens in de achtervlucht komt , waar ze het jaar ervoor nog in de voorvlucht zaten. De lijn is een paar km verlegd, maar heeft wel enorme invloed op de ligging, waar deze mensen eerst op de absolute voorhand lagen, moeten ze nu 60 km verder (noord-Zuid splitsing) dat is met no wind bijna een uur langer vliegen. Deze mensen die beweerden dat ze goede duiven hebben raken nu ineens geweldig in paniek en vinden nu dat ze benadeeld worden, waar we nooit een woord hebben gehoord van het voordeel wat ze al die jaren hebben gehad, is er nu ineens sprake van onrecht in hun ogen, wat een mooi schoolvoorbeeld over hoe we in de sport staan, alleen maar aan onszelf denken en de rest bekijkt het maar. Nu we dan toch naar ons eigen persoontje kijken zijn wij van mening dat het voor ons geen verschil gaat maken. We hadden een kloteligging, waar geen veer meer langs komt zaterdag en we houden een kloteligging. We krijgen er een heel aantal leden bij die nog korter bij zitten dan in de oude samenstelling van ons rayon. We moeten het er maar mee doen, het zal een heel stuk lastiger worden om nu een 1e in het rayon te spelen, iets wat elk jaar wel een must is in onze ogen.

27-02-2015

In alle kalmte zijn de voorbereidingen gestart voor het begin van het vliegseizoen. We laten ons niet gek maken, de duiven zijn nog niet los geweest en gaan ook pas naar buiten zon 3-4 weken voor de 1e vlucht. Zowel doffers als duivinnen moeten even met de situatie omgaan dat ze single zijn, de doffers brengen de jongen groot en de duivinnen mogen aan hun nieuwe onderkomen wennen. Het duivinnenhok is niet meer dan een bezemkast met zitvakken een waterbak waar maar 1 duif voor kan zitten, afgerond met een schuine vloer, al met al ongeveer 1 vierkante meter groot schat ik zo in. Na 2-3 weken spel weten ze dat ze zaterdag na de vlucht op het gezellige hok zitten en hangen vrijdag al aan het rek om er heen te mogen als ze de korven voorbij zien gaan. Beloning na het kunstje, dat hebben ze snel door.  De  Doffers zouden alleen al door de inrichting van hun hok voldoende motivatie moeten hebben. Het weduwnaarshok zit stampvol, alle bakken zijn bezet en omdat deze bakken in een u vorm staan en een aantal ook nog door de midden zijn gedeeld en nu amper 50 cm breed is kan het niet anders dat de doffers enorm gemotiveerd worden. De doffers zitten op deze manier bovenop elkaar en kunnen hun vak niet uit het oog verliezen omdat er dan een buurman een beetje extra ruimte probeert te pakken te krijgen. Omdat we van mening zijn dat duiven misschien nog wel meer op territoriumdrift naar huis komen dan op de partner zijn deze hokken zo gemaakt. Vooral het jonge duivenhok, hier kun je niet snel even doorheen sprinten omdat je dan je nek breekt, overal hangen loketkasten, bakken, schapjes en plankjes. Goede duiven gespeeld onder een goede liefhebber is zeer belangrijk, maar op een saai hok wordt het een hele toer om het spul gemotiveerd te krijgen. We hebben geen tijd om de duiven extra te motiveren en van die circustruckjes uit te halen, we laten dit over aan de indeling van het hok, wie geen tijd heeft moet slim zijn.

20-02-2015

Het kweekseizoen is nu in volle gang, een noodzakelijk kwaad, we zijn meer liefhebbers van het vliegseizoen namelijk. De kweek loopt naar tevredenheid op 1 hok na, een kweekhok met een koppel of 7, hier waren in verhouding te veel onbevruchte eieren. Als de duiven 100 % in orde zijn is zoiets vaak geklungel van de liefhebber, slagen in de duivensport is tenslotte weggelegd voor degene die het minst aantal fouten maakt. De fout die ik hier denk ik gemaakt heb is het laten zitten/bijplaatsen van een 5-tal hele late doffertjes die nog niet aan de kweek toe waren in mijn ogen (die van Gebr van den Brande) Dit soort duiven is klaarblijkelijk heel vroeg rijp en daar kwam ik dus te laat achter, ze bemoeiden zich de gehele dag met de kweekkoppels en grepen natuurlijk in bij het paargedrag van hun hokgenoten. Ik wist dat deze duiven karaktervolle vogels waren omdat de 2 oudere doffers van van den Brande, zodra ze een duivin hebben lijm aan de pootjes krijgen en alleen nog maar uit het broedvak komen om te eten en drinken, voor de rest zitten ze vastgeplakt op de duivin en vooral op de bak. Enorme territoriumdrift en karakter dus. Nu we dus een aantal koppels om hebben gelegd op dit hok zodat er weer aan een 2e nest begonnen wordt is het dus zaak om op deze situatie in te springen zodat nu de 2e ronde goed zal zijn. De doffertjes moesten bezig gehouden worden met iets anders, dus werden er nestpannen in elke hoek van het hok gezet, 2 oude losse duivinnen erbij die niet gekoppeld zaten en probleem opgelost hopen we. Nu na een 5-tal dagen bemoeien de doffers zich niet meer met de overige koppels maar zijn bezig een nestpan te veroveren, stro te slepen etc. Wellicht weer iets geleerd wat we wel wisten, doch te laat gezien en aandacht aan besteed, bedrijfsblindheid wordt het ook wel genoemd. Soms wanneer er een vreemde melker op de hokken stapt wil het ook wel eens een eye opener zijn, hij ziet gelijk bepaalde dingen waar je zelf al weken over heen struikelt zonder het te zien. Een sportieve melker attendeert je erop, iemand die je het niet gunt houdt zijn mond.