04-04-2015

Onlangs een aantal vragen gehad over het hoe, wat en waarom mbt kweekboxen, verstand heb ik er niet van, maar uiteraard wel een bepaald gedacht, probeer hier eea uiteen te zetten. Eerst even een citaat uit de Wikipedia wbt dit verhaal.

Evolutie is het biologische begrip waarmee het proces van verandering in alle vormen van leven van generatie op generatie wordt aangegeven. Door middel van genen erft een organisme van zijn ouders kenmerken (die erfelijke eigenschappen worden genoemd). Veranderingen in genen (zogenaamde mutaties) zorgen ervoor dat nieuwe eigenschappen ontstaan in de nakomelingen van een organisme. Als een nieuwe eigenschap een organisme voordeel biedt zal dit organisme een grotere kans op overleven en nageslacht hebben. Dit mechanisme heet natuurlijke selectie en zorgt ervoor dat eigenschappen die voordeel bieden vaker voor gaan komen. Over veel generaties kan een populatie zoveel nieuwe eigenschappen ontwikkelen dat het een nieuwe soort wordt.

Genetische drift
Behalve mutaties van genen is er nog een willekeurig proces dat voor genetische verandering kan zorgen: genetische drift. Genetische drift is een statistisch gezien willekeurig effect. Bij geslachtelijke voortplanting zal het nageslacht een deel van de genen van beide ouders erven. Dat betekent dat er voor elk gen een kans is dat het niet wordt doorgegeven aan de nakomelingen. Elke opeenvolgende generatie binnen een populatie zal door deze willekeurige kans een iets andere verhouding in
het voorkomen van verschillende eigenschappen hebben. Er is zelfs een kans dat een bepaalde eigenschap door toeval geheel niet aan een volgende generatie wordt doorgegeven; die kans is groter bij kleine populaties. Als er maar genoeg generaties op elkaar volgen, wordt deze kans ook steeds groter. In kleine populaties is de kans dat een bepaald allel verdwijnt groot, terwijl natuurlijke selectie relatief minder belangrijk wordt. Tot zover.

Dieren hebben 2 belangrijke opdrachten in hun leven en dit is eten/drinken en voortplanten, niks meer en niks minder. Door de jaren heen hebben ze zich aangepast naargelang hun omgeving veranderde. Dieren evolueren uiteraard oneindig sneller dan mensen omdat de generaties zich jaarlijks opvolgen. Wanneer 1 van deze 2 hoofdzaken door invloeden van buitenaf wordt bemoeilijkt passen ze zich aan (evolutie) om dit wel mogelijk te maken. Bij bepaalde spinnensoorten blijkt wel hoe belangrijk de voortplanting is omdat het mannetje na de paring door zijn vrouwtje wordt opgegeten (ook dit heeft weer een bepaald nut). Voorbeelden legio, maar nu de kweekboxen. U raad het al, hier hebben we te maken met de voortplantingsdrang, 1 van de 2 hoofdzaken dus in het dierenrijk. Duiven die al generaties lang mbv kweekboxen worden gekweekt zouden wel eens in hun genen (evolutie) negatief (voor ons dan) worden beïnvloed wbt de voortplanting. Ze krijgen het als het ware cadeau, een rondje koeren en broeden maar, in hun van buitenaf niet beïnvloedde veilige omgeving. Terwijl bijv. een mannetjeseland tot bloedens toe moet vechten om überhaupt een paar vrouwtjes uit de kudde los te weken. Hier geldt ook nog eens het recht van de sterkste, terwijl bij duiven ook vrolijk uit de zwakke broeders wordt gekweekt. Heb het idee dat er bij duiven in boxen steeds minder “vuur” wordt meegegeven aan hun nakomelingen in tegenstelling tot de duiven die iedere dag hun territorium  moeten verdedigen en door jaloerse hokgenoten in de daad worden gestoord. Ken ook weinig kweekboxduiven die op hun 10e jaar hun beste jongen gaven. Onze superschalie die gewoon tussen de rest van de kwekers zat gaf zijn 2 beste dochters ooit op 9 en 10 jarige leeftijd. Dit onderwerp geeft veel food for thought, waarom ? Waar vliegen weduwnaars,weduwduivinnen en nestduiven op om snel naar huis te geraken ? juist, op voortplanting en territoriumdrift !

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.